پردازشگر رم هارد دیسک ماهانه قیمت
1 intel Xeon E5 2620 v4 32GB DDR4 ECC 2x 500 SSD Evo ۱,۳۹۹,۰۰۰ سفارش دهید
2 intel 2x Xeon 5650 72GB DDR3 4x1TB SAS ۱,۶۹۹,۰۰۰ سفارش دهید
3 intel Xeon 1230V6 64GB DDR4 ECC 2x 512 GB NVMe ۱,۸۹۹,۰۰۰ سفارش دهید